•  1
  •  2
  • Bình luận  naglo-load


    Mas malakas ang asawa kapag umiinom siya. Sa araw na ito, inimbitahan ko ang aking nasasakupan at ang kanyang asawa sa aking bahay at maghapunan. Pinagsabihan ng asawang lalaki ang kanyang asawang si Iori dahil sa pagiging lasing. Doon nagsimula ang pagtatalo ng mag-asawa. Upang tapusin ang away, gumawa ng magandang mungkahi ang asawa ng babae. Ibig sabihin, sama-sama silang mag-oorganisa ng youth camp para matulungan ang lahat na malinis ang kanilang isipan. Pagkatapos, nang sumipa ang alak, nagpalit sila ng mag-asawa, at nangyari ang masayang pagtatalik.