•  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Cô ấy không hề giận mà còn muốn tôi... cùng luyện tập tư thế cưỡi ngựa với cô ấy! Chuyện là Shiina Sayuri là tình nhân của người đàn ông kia, ông ta luôn chê kỹ năng tình dục của cô kém, nhất là khoản cưỡi ngựa. Shiina Sayuri nghĩ vì lý do đó nên ông ta dần chán cô và ít tới đây hơn. Cô muốn cải thiện khả năng tình dục và giúp đàn ông cảm thấy sung sướng hơn nữa. Và từ đó tôi trở thành thứ công cụ để cô ấy luyện tập. Tôi chỉ được phép nằm yên còn cô ấy thì cưỡi lên người của tôi. Nhưng lâu dần, cô ấy dường như đang chấp nhận tôi hơn, không còn tự mình làm hết mà nhường cho tôi chủ động, cùng nhau tận hưởng khoái cảm tình dục...