•  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải
    Tôi và vợ tôi là đồng nghiệp cùng làm chung một công ty, cô ấy là nhân viên giỏi còn tôi là người có mối quan hệ không mấy tốt với công ty, nên ngày công ty mở chuyến đi du lịch thì tôi không tham gia mà ở nhà để cho vợ đi một mình, vì trong chuyến đi đó có hai người mà tôi rất ghét, hứa với tôi cô ấy sẽ gọi về mỗi buổi tối, và đêm hôm đó cô có vẻ mệt mỏi, tôi không nghĩ cô ấy đang cắm sừng trực tiếp với tôi.