•  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải
    Tsubasa Mai đã quá chén vì hôm nay công ty của êm nó liên hoan. Lúc này em nó đã say, mất đi kiểm soát của bản thân, nên ông sếp của em nó đã đưa về khách sạn để nghỉ ngơi. Nhưng lúc này thấy em nó nằm đấy ngon quá, nổi cơn tà dâm, hiếp dâm em nó luôn cho thỏa lỗi lòng. Lúc em này tỉnh tỉnh thì mọi chuyện cũng đã rồi, nhưng không dừng ở đó, đêm đó ông sếp này còn nện em nó thêm nhiều lần nữa……